Elektroinštalácia
Elektroinštalácia a bleskozvod Gábor
27. mája 2015
Montáž deky
Armovanie a betonáž deky
27. mája 2015

Vykonané práce:

 • Montáž svoriek pre uchytenie vedenia  na hrebeň strechy
 • Montáž konzol pre ochranný uholník
 • Montáž konzol pre vedenie po fasáde
 • Montáž bleskozvodoveho vedenia (gulatina 8mm AlMgSi)
 • Narazenie uzemňovacích tyčí do zeme
 • Spojenie uzemňovacích tyčí gulatinou 10mm FeZn a vyvedenie nad ochranný uholník
 • Montáž skúšobných svoriek a ochranného uholníka
 • Očíslovanie zvodov bleskozvodu
 • Odmeranie zemného odporu
 • Vyhotovenie revíznej správy
 • Odovzdanie zákazníkovi
Montáž bleskozvodu

Máte záujem o montáž bleskozvodu?

Napíšte nám alebo nás kontaktujte na čísle 0905 906 733.

Galéria

 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž bleskozvodu