Často kladené otázky

Elektroinštalácie

1Aké sú základné spôsoby elektroinštalácie?
Elektrická inštalácia v rodinnom dome sa môže montovať káblovaním alebo rúrkovaním. Pri káblovaní sa na inštaláciu používajú káble, ktoré sa vkladajú do rýh vysekaných do muriva a majú trojitú izoláciu. V rodinnom dome sa robia tri osobitné skupiny rozvodov: 1. silnoprúdový - svetelný, zásuvkový a motorický rozvod 2. slaboprúdový - na TV, počítače, telefóny, internet, domáce dorozumievacie zariadenie (audiovrátnik, videovrátnik), zabezpečovací systém, meranie a regulácia a pod. 3. bleskozvod - aktívny (na väčšie domy alebo skupinu objektov) alebo pasívny (bežný bleskozvod).
2Kto je revízny technik?
Elektrotechnik, špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického mnohokrát odhalí skryté závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osôb a majetku. Pre užívateľa to znamená, že na základe vykonaných revízií získa prehľad o skutočnom stave el. zariadenia a môže vykonať úkony, ktorými ho bude udržiavať v takom technickom stave, aby nevzniklo prípadné riziko ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku elektrickým zariadením. Pre distribučnú spoločnosť revízny technik svojím podpisom potvrdí, že všetky elektrické zariadenia, izolácie, vodiče sú v poriadku.
3Čo je to revízia elektroinštalácie?
Revízia elektroinštalácie je doklad o schopnosti jej bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Potrebujeme ho aj na kolaudáciu stavby a ako doklad pre energetické závody na spísanie zmluvy na odber elektrickej energie pre domácnosť. Východisková revízna správa pre rodinný dom alebo byt nie je časovo obmedzená, ak sme odo dňa vyhotovenia revízie nerobili v nej zásah.
4Čo je to rozvodnica?
Srdcom celej elektroinštalácie v každom objekte je vnútorná domová rozvodnica (rozvádzač). Môže byť zapustená alebo osadená na povrch steny. Umiestňujeme ju vo vstupnom priestore domu a zvyčajne pri vchodových dverách. Musí byť z hľadiska bezpečnosti umiestnená na viditeľnom a dobre prístupnom mieste. Kladieme ju tak, aby bol k nej prístup z verejného priestoru, teda do oplotenia z uličnej strany alebo pred vstup do budovy, ktorý sa nezamyká.

Bleskozvody

1Čo sú to aktívne bleskozvody?
Ak ochranné zariadenie generuje vzostupný stopovač pred blízkym objektom, logicky musí byť najsilnejší pri vzniku ďalších vzostupných stopovačov. Jeho časový predstih je /delta/T oproti klasickému bleskozvodu. Ak má zariadenie predstih, stopovač, ktorý zariadenie generuje, prejde vzdialenosť D, ktorá je väčšia ako pri klasickom bleskozvode, a teda jeho dosah je tiež väčší. Preto zachytí blesk skôr.
2Čo sú to pasívne bleskozvody?
Pasívne bleskozvody predstavujú najstaršie technické zariadenie na ochranu pred bleskom. Jedna sa o rokmi odskúšanú technológiu ktorá je náročná na montáž a cenovo v mnohých prípadoch nákladnejšia ako aktívny bleskozvod. Bleskozvod delíme na vrchnú časť a zemnú časť. Vrchná časť sa skladá zo :zachytávacej tyče, vedenia podpier vedenia, svoriek a spojok, bleskozvodného drôtu alebo lana, označovacieho zvodu a meracej svorky. Zemná časť sa skladá zo: zemniacej tyče, pásoviny alebo zemniacej platne, spojky, 10mm drôtu a ochranného uholníka. Hodnota zemného odporu má byť maximálne 10 ohm.

Rekonštrukcie

1Čo potrebujete vedieť pred začatím rekonštrukcie?

1.) čo budeme meniť, rekonštruovať, prerábať

2.) v akom rozsahu sa budú realizovať rekonštrukčné práce

3.) aké koncové materiály - odporučíme vhodné na základe Vášho rozpočtu a očakávaní

4.) rozmiestnenie jednotlivých prvkov ako napr. zásuvky, vypínače, vývody vody, odpady - odporučíme a navrhneme optimálne rozloženie prvkov

2Ako prebieha rekonštrukcia?
Práce sa začnú bezprostredne po podpise zmluvy a prevzatí zálohy. Prvý deň rekonštrukcie sa robia likvidačné a búracie práce, resp. príprava na obkladačské a murárske práce. Nasledujúce dni sa robia vodoinštalácie, elektroinštalácie, obkladačské práce. Postup a tempo si určujú pracovníci sami, pričom poznajú plánovaný termín ukončenia a taktiež sú v neustálom kontakte s klientom. Na elektroinštalačné práce dohliada náš elektrikár, ktorý navštevuje jednotlivé rekonštrukcie priebežne.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?