Naša elektroinštalácia základ vášho bezpečného a komfortného bývania

Ponúkame

▪ odborné poradenstvo

▪ návrh riešenia

▪ realizáciu elektroinštalácie

Ovládame

▪ silnoprúd - svetlo, zásuvky, motory

▪ slaboprúd - TV, PC, internet, atď

Elektroinštalácie

Poskytujeme kompletné domové a bytové stavebné a elektroinštalačné práce, s komplexným elektroinštalačným riešením od projektu, revízie až po realizáciu a montáž. Taktiež oživenie a zapojenie elektrických zariadení do trvalej prevádzky. Vlastníme oprávnenie pre montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V a sme držitelia platných EU certifikátov (slaboprúd, silnoprúd).

Elektroinštalácie slúžiace na distribúciu a rozvod elektrickej energie musia spĺňať aktuálne legislatívne predpisy. Pri novovýstavbe musí projektová dokumentácia zohľadňovať súčasné technické normy a požiadavky.

Elektroinštalácie

Realizujeme

Odborné poradenstvo, návrh a realizácia elektroinštalácií v novostavbách.

Kompletná rekonštrukcia existujúcich elektrických sietí v domoch, bytoch, nebytových priestoroch.

Opravy elektroinštalačných sietí a elektrických zariadení do 1000 V.

Dodávka, montáž interiérových a exteriérových svietidiel, spínačov, zásuviek, snímačov, senzorov.

Výmena ističových skriniek, zásuviek a vypínačov.

Montáž bodových a led svetiel do sádrokarotónových konštrukcií.

Vyhotovenie revíznej správy ako doklad o bezpečnej prevádzke.

Štrukturovaná kabeláž, wifi, lan siete.

Postup prác

1. Sekacie, búracie a prípravné práce pred montážou
Sekanie, búranie
2. Montážne práce (káblovanie elektrických rozvodov, osadenie inštalačných krabíc)
Montážne práce
3. Dokončovacie  práce (montáž koncových zariadení, zásuvky, vypínače, svietidlá)
Dokončovacie práce
Čo potrebujeme vedieť pred rekonštrukciou
  • Koľko vypínačov?
  • Koľko zásuviek?
  • Aké zásuvky (320/400V)?
  • Aké sú to miestnosti (kúpeľňa, kuchyňa, izby)?
  • Koľko okruhov (v elektroinštalačnom projekte, plán rozvádzačov)?
  • Aké typy spotrebičov (ktoré sú v objekte)?
Revízia elektroinštalácie

Revízia elektroinštalácie je doklad o schopnosti jej bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Potrebujeme ho aj na kolaudáciu stavby a ako doklad pre energetické závody na spísanie zmluvy na odber elektrickej energie pre domácnosť. Východisková revízna správa pre rodinný dom alebo byt nie je časovo obmedzená, ak sme odo dňa vyhotovenia revízie nerobili v nej zásah.

Po ukončení elektroinštalácie vykonáme východiskovú revíziu inštalácie a bleskozvodu, merania a skúšky obvodov, posledné meranie uzemnenia a spojitosti pospájania s uzemnením a EPS svorkou.

V prípade pripojenia spotrebičov vydáme revíziu aj na ne, nakoľko sú súčasťou inštalácie a majú na ňu vplyv.

Nakoniec v prípade zriadenia elektrického podlahového priamo výhrevného vykurovania vydáme výpočet tepelných strát, projekt a revíziu na toto vykurovanie pre potreby odsúhlasenia a vydania kúrenárskej sadzby pre váš objekt. Po ukončení týchto prác vydáme východiskovú správu za účelom kolaudácie objektu.

Máte záujem o elektroinštaláciu?

Volajte na 0905 906 733 alebo nás kontaktujte cez kontaktný formulár.