S nami sa bleskov už nemusíte báť!

Kategórie

▪ aktívne bleskozvody

▪ pasívne bleskozvody

▪ kombinácia

Spracujeme

▪ návrh riešenia bleskozvodu

▪ cenovú ponuku

▪ revíznu správu

Bleskozvody

Bleskozvody môžeme rozdeliť do dvoch základných kategórií: pasívne a aktívne. Pasívny bleskozvod je najstaršia metóda ochrany objektov pred zasiahnutím bleskom. Montáž môže byť v niektorých prípadoch náročnejšia a ojedinele finančne nákladnejšia.

Aktívne bleskozvody predstavujú modernú formu ochrany, ktorej cieľom je pritiahnuť blesk čo najskôr. Táto schopnosť umožňuje predísť škodám na majetku, lebo blesk je zachytený včas. Aktívne bleskozvody patria medzi najnovšie ochrany objektov pred účinkami atmosférických prepätí.

Montáž bleskozvodov

Pred začatím potrebujeme

Stavebné pôdorysy strechy a príslušné rezy riešeného objektu do vzdialenosti 5 metrov.

Zemný odpor alebo rezistivita pôdy v okolí objektu, prípadne v miestach určených na zapustenie zemničov.

Požiadavku na dosiahnutú celkovú hodnotu odporu uzemnenia s možným využitím zemnej siete na ochranu ďalších elektrických zariadení.
Stručný popis použitých stavebných a konštrukčných materiálov, najmä strešných krytín.

Máte záujem o montáž bleskozvodu?

Volajte na 0905 906 733 alebo nás kontaktujte cez kontaktný formulár.