Montáž bleskozvodov
Montáž bleskozvodu Dubnica n. Váhom
25. mája 2015
Striekanie haly
Striekanie haly
25. mája 2015

Vykonané práce:

 • Montáž svoriek pre uchytenie vedenia  na hrebeň strechy
 • Montáž konzol pre ochranný uholník
 • Montáž konzol pre vedenie po fasáde
 • Montáž bleskozvodového vedenia (gulatina 8mm AlMgSi)
 • Narazenie uzemňovacích  tyčí do zeme
 • Spojenie uzemňovacích tyčí gukatinou 10mm FeZn a vyvedenie nad ochranný uholník
 • Montáž skúšobných svoriek
 • Očíslovanie zvodov bleskozvodu
 • Odmeranie zemného odporu
 • Vyhotovenie revíznej správy
Montáž bleskozvodu

Máte záujem o montáž bleskozvodu na váš dom?

Napíšte nám alebo nás kontaktujte na čísle 0905 906 733.

Galéria

 • Montáž bleskozvodov
 • Montáž bleskozvodov
 • Montáž bleskozvodov
 • Montáž bleskozvodov
 • Montáž bleskozvodov
 • Montáž bleskozvodov
 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž bleskozvodov
 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž bleskozvodu